Odpylacze kotłowe

  Po wprowadzeniu nowych norm emisji dopuszczalnej pyłu z procesów spalania paliw okazuje się, że po roku 2005 skuteczność typowych odpylaczy cyklonowych, najczęściej stosowanych przy kotłach rusztowych, będzie niewystarczająca.

  Nowe normy nie wymagają zasadniczej zmiany sposobu odpylania spalin np. stosowania filtrów tkaninowych, wymagają stosowania lepszych konstrukcji cyklonów, starannego doboru ich do warunków pracy oraz konieczność rezygnacji ze stosowania wykładziny bazaltowej, obniżającej skuteczność odpylania. Trwałość cyklonów należy uzyskiwać poprzez stosowanie mniejszych prędkości gazu i usuwanie najbardziej erozyjnych, grubych ziaren pyłu w odpylaczach wstępnych.

  Takie dwustopniowe instalacje odpylające naszej konstrukcji i przez nas wykonane pracują już przy 153 kotłach rusztowych. Są to kotły różnej wielkości od WCO-80 do WRp-46. Wszystkie spełniają normy dopuszczalnej emisji pyłu, średnio emisja pyłu zawiera się w granicach od 100 do 200 mg/nm3 (odniesione do tlenu 6 %). Najwcześniej uruchomione przepracowały ponad osiem lat bez konieczności remontu. Z przeprowadzonego porównania kosztów odpylania wynika, że są to najbardziej ekonomiczne odpylacze spalin.

  W roku ubiegłym zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dwie dwustopniowe instalacje odpylające zawierające nowy odpylacz wstępny. Jest to też odpylacz multicyklonowy, przelotowy w którym spaliny podczas odpylania rozdzielane są na dwa strumienie.

  Badania prowadzone na stoisku badawczym wykazały, że skuteczność odpylania takiego multicyklonu jest wyższa niż multicyklonów dotychczas stosowanych, Wyższa jest też skuteczność całej instalacji dwustopniowej.

  Nowe instalacje zastosowane do kotłów WR-25 pracują od początku obecnego sezonu grzewczego. Wobec tego, że przeprowadzone pomiary emisji pyłu za tymi instalacjami potwierdziły nasze oczekiwania ( emisja pyłu wynosi około 150 mg/nm3 dla tlenu 6 %) obecnie budujemy trzy następne takie instalacje, też przeznaczone do odpylania spalin z kotłów typu WR-25.

  Konstrukcja instalacji odpylającej z odpylaczem wstępnym dwustrumieniowym pozwala (przy zmianie standardów emisji na 100 mg/nm3) na proste dostosowanie instalacji do tych standardów. Wystarczy wtedy na jednym strumieniu spalin zastąpić odpylacz cyklonowy filtrem tkaninowym. Koszt takiej modernizacji będzie dwukrotnie tańszy od modernizacja instalacji zawierającej zwykły multicyklon przelotowy.

  Oferowane dla Państwa instalacje odpylające posiadać będą odpylacz wstępny dwustrumieniowy.


Wykonane przez nas instalacje:


  Przed
  W trakcie
  Po
  Przed
  W trakcie
  Po
  Przed
  W trakcie
  Po
  Przed
  Po
  Przed
  Po
  Po
  Po